Site Overlay

PROJEKTY KONSTRUKCYJNE

Prosimy o zapoznanie się z ofertą projektów konstrukcyjnych:

  • projekty techniczne,
  • projekty wykonawcze,
  • projekty konstrukcyjne,
  • projekty płyt fundamentowych, fundamentów głębokich i bezpośrednich,
  • konstrukcje stalowe, drewniane, żelbetowe i murowane,
  • stropy, słupy, ściany, podciągi, belki, więźby dachowe.

Najłatwiej stwierdzić czy dla danej inwestycji jest wymagany projekt techniczny zapoznając się z treścią pozwolenia na budowę. W przypadku, gdy w treści pozwolenia na budowę zatwierdzono „projekt budowlany” nie ma obowiązku sporządzenia projektu technicznego, natomiast w sytuacji, gdy zatwierdzono „projekt zagospodarowania działki (lub terenu) i projekt architektoniczno-budowlany” należy zapewnić sporządzenie projektu technicznego. Natomiast w przypadku projektów dołączonych do zgłoszenia, najlepiej skonsultować się z autorem projektu, by uzyskać informację na podstawie jakich przepisów został sporządzony.

Projekt techniczny nie jest tożsamy z projektem wykonawczym!