Site Overlay

PROJEKTY BUDOWLANE

Prosimy o zapoznanie się z ofertą projektów budowlanych:

  • projekty architektoniczne,
  • projekty indywidualne,
  • adaptacja projektów katalogowych,
  • projekty budynków gospodarczych ( garaże, obiekty rolnicze itp.),
  • inwentaryzacje budynków,
  • projekty rozbudowy/przebudowy budynku,
  • legalizacja samowoli budowlanych.
  • ekspertyzy budowlane.

Zgłoszenie budowy złóż przed rozpoczęciem robót budowlanych. Jeśli rozpoczniesz budowę bez zgłoszenia albo zanim urząd je oceni, urząd uzna to za samowolę budowlaną. Wtedy czeka cię legalizacja samowoli w nadzorze budowlanym albo rozbiórka obiektu budowlanego.

W niektórych przypadkach do zgłoszenia nie jest wymagany projekt budowlany. Zobacz kiedy możesz złożyć zgłoszenie bez projektu budowlanego.