Site Overlay

KIEROWNIK BUDOWY

Prosimy o zapoznanie się z ofertą kierownika budowy:

  • pełnienie funkcji kierownika budowy zgodnie z projektem oraz prawem budowlanym,
  • prowadzenie dokumentacji budowy,
  • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
  • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru,
  • oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę.

Kierownik budowy zarządza pracami budowlanymi, a bez jego obecności inwestor nie może rozpocząć bądź prowadzić budowy czy też rozbudowy swojego domu. Każda budowa wymaga obecności kierownika budowy, a ten obowiązek nakłada art. 42 Prawa budowlanego z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332).

Inwestor odpowiada za obecność kierownika na terenie budowy, natomiast sam kierownik jest odpowiedzialny za spełnienie wszelkich norm prawnych i przepisów, aby budowa była zgodna z otrzymanym pozwoleniem, zatwierdzonym wcześniej projektem oraz prawem budowlanym.