Site Overlay

Płyty fundamentowe

PŁYTY FUNDAMENTOWE BEZ SYSTEMU OGRZEWANIA

Oferujemy państwu płytę fundamentową termicznie izolowana, pionowo (izolacja Krawędziowa budynku) oraz poziomo warstwami styropianu EPS 100, EPS 200, lub XPS. Izolacja Płyty fundamentowej jest dobierana do każdego projektu indywidualnie co pozwala na duże ograniczenie straty ciepła,

jeśli zdecydują się państwo na płytę fundamentową bez ogrzewania, w dalszym ciągu jest możliwość wykonania ogrzewania podłogowego w wylewce. Na naszej płycie można instalować również ogrzewanie , wodne, elektryczne. W połączeniu z bardzo dobrze zaizolowaną płytą daje to stabilność i bezpieczeństwo.

Do wykonania płyty fundamentowej używamy materiałów o najwyższej jakości, renomowanych Polskich, jak i Europejskich firm. Każdy projekt przed wykonaniem jest poddawany dokładnej analizie, konstrukcja płyty jest opracowana na podstawie konstrukcji budynku oraz warunków geologicznych. Na etapie projektowania dogadywane są kwestie przepustów wodnych prądu oraz kanalizacji jest to bardzo Warzna kwestia przy budowie płyty fundamentowej, więc warto zastanowić się wcześniej nad rozmieszczeniem przyłączy.

 

PŁYTY FUNDAMENTOWE Z SYSTEMEM OGRZEWANIA WODNEGO

System ogrzewania wodnego.

Do jego wykonania stosujemy rury fi16-18 są to rury wykonane z polipropylenowe (PP.) oraz rury warstwowe typu PE-X/Al/PE. Pętle systemu grzewczego rozprowadzane są wewnątrz płyty fundamentowej według projektu, całe zasilanie systemu skupia się w jednym miejscu do ogrzewania podłogowego można użyć każdego rodzaju pieca , głównego źródła energii (piec na paliwo stałe, piec gazowy, pompa ciepła itp.) W systemie ogrzewania wodnym jest możliwość regulacji temperatury poszczególnych sekcji budynku.

Jak działa ogrzewanie podłogowe wykonane przez naszą firmę?

Płyta grzewcza, działa jak akumulator termiczny, w razie awarii odda zmagazynowane ciepło. Dzięki temperaturze podłogi 21-24 C nie powstają prądy konwekcyjne, które odpowiadają za rozprzestrzenianie się kurzu, ogrzewanie podłogowe jest ogrzewaniem powierzchniowym, które promieniuje od posadzki i wędruje ku górze, ogrzewanie podłogowe jest najbliższe idealnemu rozkładowi temperatury uwzględniającemu fizjologię człowieka, w ten sposób ogrzewanie podłogowe zapewnia najwyższy komfort cieplny w porównaniu do innych systemów ogrzewania.

 

ETAPY POWSTAWANIA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

Wymiana gruntu
W miejscu posadowienia budynku oraz 1,5 m wokół budynku zostaje usunięty grunt rodzimy, zazwyczaj ma on grubość około 30-50 cm.
Wykop zostaje zasypany pospółką o grubości minimum 30 cm, następnie wykonywane jest zagęszczenie.

Wytyczenie budynku
Wytyczony zostaje zewnętrzny obrys płyty, po czym następuje ułożenie elementów brzegowych, stanowiących jednocześnie izolacje pionową.

Instalacja płyty fundamentowej
Po wykonaniu prac ziemnych oraz wytyczeniu budynku następuje instalacja płyty fundamentowej, czyli wykonanie wszystkich podejść wodno-kanalizacyjnych
oraz przepustów wody i prądu.  Następnie rozkładana jest izolacja termiczna pozioma, rozkładane zostaje zbrojenie dolne, górne i krawędziowe, wedle projektu.

Instalacja systemu grzewczego
Instalacje grzewczą płyty wykonuje się w momencie rozkładania zbrojenia. Wybrany system rozmieszczany jest według projektu.

Zalewanie płyty fundamentowej
Płyta fundamentowa wraz z rozłożonym systemem zalana zostaje betonem, który po kilku godzinach zostaje zatarty mechanicznie.  Bezpośrednio na tak
zatartą powierzchnie można kłaść dowolną podłogę: płytki, panele, deskę itp.