Site Overlay

Kosztorysy budowlane

Inwentaryzacja budowlana to dokumentacja techniczna odzwierciedlająca stan rzeczywisty budynku. W zależności od potrzeb, może być wykonana w formie elektronicznej lub papierowej.